Μέλη του Συνδέσμου

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΑΝΙΩΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Βλάχος Δημήτριος Βασίλειος
Γιαννούτσος Δημήτριος Μιχαήλ
Γιαννούτσος Παναγιώτης Μιχαήλ
Γιαννούτσος Μιχαήλ Δημήτριος
Γίτσος Γεώργιος Παναγιώτης
Γιτσούλη Χριστοδούλα Βασίλειος
Γκατζογιάννη Γενοβέφα Βασίλειος
Γκατζογιάννη Ευαγγελία Ελευθέριος
Γκατζογιάννη Γλυκερία Παναγιώτης
Γκατζογιάννης Στυλιανός Σπυρίδων
Γκατζογιάννης Παναγιώτης Σπυρίδων
Γρεβεντόπουλος Αντώνιος Γεώργιος
Γρεβεντοπούλου Έλλη Αντώνιος
Δέτσικας Ευάγγελος Θεοφάνης
Δονούλης Ιωάννης Δημήτριος
Ευαγγελόπουλος Αντώνιος Παναγιώτης
Ευαγγελόπουλος Παύλος Παναγιώτης
Ευαγγελόπουλος Δημήτριος Στέφανος
Ευαγγελόπουλος Γρηγόριος Νικόλαος
Ευαγγελόπουλος Κωνσταντίνος Γεώργιος
Ευαγγελόπουλος Πέτρος Γεώργιος
Ευαγγελοπούλου Σταυρούλα Γρηγόριος
Ευαγγελοπούλου Ιωάννα Στέφανος
Ευαγγελοπούλου Χριστίνα Αθανάσιος
Ζήκος Αναστάσιος Ιωάννης
Ζήκος Ιωάννης Αναστάσιος
Ζήκος Παναγιώτης Ιωάννης
Καρτσώλης Περικλής Χρήστου
Κορναράκη Άννα Παναγιώτης
Κουφού Μαγδαλινή Ιωάννης
Κωστοπούλου Ιωάννα Μιχαήλ
Λάγκα Δέσπω Γρηγόριος
Λαλόπουλος Φίλιππος Ανδρέας
Λίατος Κοσμάς Αθανάσιος
Νικολόπουλος Νέστορας Αθανάσιος
Νικολόπουλος Αθανάσιος Νέστορας
Παπαδοπούλος Θωμάς Αντώνιος
Παπαδόπουλος Στέφανος Αλέξανδρος
Παπαδόπουλος-Ζήκος Δημήτριος Κωνσταντίνος
Παπαδοπούλου Αικατερίνη Αντώνιος
Παπαδοπούλου Φωτεινή Στέφανος
Παπαδοπούλου Αγνή Αλέξανδρος
Παπαδοπούλου Αρετή Κωνσταντίνος
Ρίσκου Ελευθερία Στυλιανός
Σιωζόπουλος Ευθύμιος Θωμάς
Σιωζόπουλος Νικόλαος Χρήστος
Τζημούλη Ιωάννα-Κωνσταντίνα Αθανάσιος
Τζημούλη Όλγα Σπυρίδων
Τζημούλης Δημήτριος Σπυρίδων
Τζημούλης Αθανάσιος Ιωάννης
Τζημούλης Χρήστος Ιωάννης
Τζημούλης Νικόλαος Ανδρέας
Τσιλιμίγκα Φωτεινή Βασίλειος
Χοβαρδάς Παναγιώτης Θεοδόσης
Ψούνου Ευαγγελία Στέφανος
Ευαγγελόπουλος Αθανάσιος
Ευαγγελόπουλος Ιωάννης
Ευαγγελόπουλος Γιώργος
Ευαγγελοπούλου Όλγα Γρηγόριος
Πράπα _Κουτσομάτη Αρτεμης Βασίλειος
Χοβαρδά-
Ευαγγελοπούλου
Βασιλική
Δαραβίγκα Ελάνη
Πράπα Όλγα
Παπαδόπουλος Γιώργος
Γκατζογιάννης Στέφανος Στυλιανός
Γκατζογιάννης Σπύρος Παναγιώτης
Ζήκου Βάϊα
Παπαδόπουλος Αντώνιος
Παπαδόπουλος Γιώργος
Γκατζογιάννης Σπύρος Αθανάσιος
Δονούλης Αντώνιος