Το νέο Δ.Σ. (εκλογές 17 Μαρτίου 2019)

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου

Γκατζογιάννης Στυλιανός (Πρόεδρος)

Ζήκος Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος)

 Δονούλης Αντώνιος (Γενικός Γραμματέας)

Τζημούλης Δημήτριος (Ταμίας)

 Γρεβεντόπουλος Αντώνιος (Μέλος)

 Τζημούλη Ιωάννα – Κωνσταντίνα (Μέλος)

Τζημούλης Χρήστος (Μέλος)