Το Δ.Σ.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου

Γκατζογιάννης Στυλιαννός (Πρόεδρος)

Ζήκος Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος)

Γιτσούλη Χριστοδούλα (Γενική Γραμματέας)

Τζημούλης Δημήτριος (Ταμίας)

Παπαδοπούλου Αικατερίνη (Μέλος)

Παπαδόπουλος Δημήτριος (Μέλος)

Τζημούλης Χρήστος (Μέλος)